Logo = lice kompanije

Baš kao što će rukovanje ili prvi susret sa osobom stvoriti momentalni utisak o osobi, slično, logo će odrediti mišljenje o kompaniji na prvi pogled. On reflektuje suštinu kompanije koju mušterije prepoznaju, i povezuju se sa njom. Logo dizajn koji je atraktivan, privlačan, i ostavlja utisak na ciljnu publiku moćna je alatka za promovisanje kompanije. Profesionalno dizajniran logo može učiniti da malo ili porodično preduzeće izgleda stabilnije, priznatije I uspešnije. Logo takođe može pomoći u davanju identiteta kompaniji i na taj način omogućiti potencijalnim mušterijama razlikovanje proizvoda i usluga kompanije od njenih konkurenata. Dobro dizajniran logo je refleksija nečijeg karaktera. Neko bi mogao pomisliti „ako ova kompanija vodi računa o svom poslu i brendu, ona će takođe voditi računa o svojim klijentima.

Ključ za upečatljiv logo dizajn

Dobar grafički dizajner

Dobar grafički dizajner treba da uzme u obzir nekoliko stvari- da obezbedi upečatljivost loga, od kojih je najvažnija jedinstvenost dizajna. Logo kompanije ne sme biti ponavljanje već postojećeg loga, jer bi to moglo voditi lošem publicitetu. Logo dizajn treba da bude takav da oslikava osnovno načelo kompanije i da izgleda dobro u svim veličinama, bilo na bilbordu ili vizit karti. Kompleksni dizajn ne samo da gubi svoje detalje na malim veličinama, već isto tako čini teškim za mušteriju da ga primi i razume. Boja je takođe veoma bitna stvar i nebi trebalo da se sukobljava sa funkcionalnošću dizajna ili da ga pogrešno predstavlja. Boje treba da se lako asociraju sa prirodom kompanije i tipom biznisa kojim se ona bavi.

Profesionalni logo dizajn traži vreme

Kompanija ne mora da potroši veliku sumu novca na logo dizajn; postoji mnogo jeftinih logo dizajn usluga na netu. Međutim, dobijate ono za šta platitie. Moje iskustvo pokazuje da dobar logo ne može biti dizajniran u roku od jednog ili dva sata. Potrebno je najmanje 5 sati da se konceptualizuje, i još 5 da se predstavi digitalno uključujući korekcije i revizije. Rekao bih da je 10 sati granica. Manje od toga, mora se odraziti na kvalitetu dizajna. Proces  logo dizajna je intenzivno dolaženje do ideja odakle brending smernice nastaju. Jednom kad je logo dizajn konceptualizovan, pitanje je sata kada će se stvoriti brending ideologija za kompaniju. Jeftin logo dizajn ne implicira uvek loš logo, ali čovek mora da bude oprezan. Jedna od ključnih stvari za impresivni logo dizajn je koliko dobrokompanija može preneti svoje zahteve i ideje grafičkom dizajneru. Drugi deo je iskustvo, inteligencija i sposobnosti dizajnera.

Tipovi logo dizajna

Prava logo dizajn kompanija treba da bude u stanju da obezbedi različite logo tipove i stilove. Na primer, na slovima baziran logo će imati minimum grafičkih elemenata, već samo slova koja mogu ili ne moraju formirati tipografski dizajn kao Google, Yahoo, Microsoft, Oracle, BBC, CNN itd. Neki logoi će biti stvoreni od geometrijskih oblika kao u poznatom „Swoosh“-u Nike-a, ili kao motiv školjke kod Shell, BMW, Volks Wagen, Adobe itd. Neki drugi koncept će biti zasnovan na prirodnim elementima ljudskog ili životinjskog tela kao Puma koja koristi stilizovan pumin skok, MSN koji koristi stilizovanog leptira, Air Canada sa javorovim listom u svom logou i brendingu itd. Neke od velikih korporacija potrošile su milione dolara na stvaranje odgovarajućeg i prepoznatljivog loga. Svi ti logo tipovi biće korišćeni u vezi sa punim imenom kompanije i zaraznom „tag “ reči.

Uspeh preduzeća u velikoj meri zavisi od logo dizajna ne zato što on izgleda dobro, već zbog toga što on pomaže u marketingu i rastu preduzeća.